MENAR Akademija

menar

MENAR Akademija

Škola mentalne aritmetike MENAR Akademija osnovana je sa ciljem da deci ponudimo jedan krajnje koristan i kvalitetan program koji je u upotrebi u preko 50 zemalja širom naše planete.

Menar program mentalne aritmetike, na kojem je zasnovana škola , potiče sa dalekog istoka i pomaže deci da razviju svoje potencijale i kapacitete do maksimuma, da na jedan zabavan i zanimljiv način otključaju beskonačne mogućnosti svog uma.

Menar Akademija koristi napredne tehnike mentalne aritmetike za pravilan mentalni razvoj i što je još važnije, celokupan razvoj mozga. Razlog iz kog je matematika odabrana jeste njena specifična stimulacija i razvijanje onih oblasti mozga koje su ključne za ispravan razvoj učenja. Program predstavlja vizuelno-prostorno sredstvo koje se koristi za kreiranje matematičkih slika u mozgu deteta i koje pomaže razvoju brojnih senzornih puteva odgovornih za kreativnost, čitanje, rezonovanje, opažanje, konceptualizaciju kao i za mnoge druge benefite mentalnog razvoja. Poboljšava se način na koji dete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rešava probleme…

Škola Menar Akademija namenjena je deci uzrasta od 4. do 12. godina, jer se u tom periodu dječiji mozak najviše razvija. Program rada zasniva se na korišćenju abakusa (računaljke), koja ima za cilj da aktivira obe moždane hemisfere. Kako učenik napreduje po određenim nivoima, polako se oslobađa pomoći abakusa i uči kako da izvodi brze i precizne mentalne proračune bez upotrebe abakusa ili bilo kakvog pomagala. Ovu sposobnost deca zadržavaju jednom zauvek i ona im ostaje tokom celog života. Međutim, brzo mentalno računanje je samo jedna od veština koju deca savlađuju.

Polaznici škole Menar Akademija posebno razvijaju sledeće veštine i sposobnosti:
  •     brzo računanje
  •     izuzetna koncentracija i pažnja
  •     odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost
  •     fotografsko pamćenje
  •     analitičko i logičko razmišljenje
  •     razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije
  •     razvijena čula vida, sluha i dodira
  •     povećanu kreativnost, poboljšanu maštu i sposobnost vizuelizacije.
separator
to top button